ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม

     ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าข้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถึงพร้อมสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ  สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิรันดร์ กาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
ข่าวรับสมัครงาน การรับสมัคร/ตำแหน่ง... Read More...
หลักสูตร/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน... Read More...
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน... Read More...
อบรมหลักสูตรพยาบาล PG
วันเสาร์, 15 พฤศจิกายน 2557
เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร PG รุ่นที่ 12... Read More...

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
อีเมล : yuwahos@gmail.com

Copyright © 2014. All Rights Reserved. งานสารสนเทศ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์