ส.ค.ส. ๒๕๕๘ มะแมแพะน่ารัก
ฟาร์มฉันมีแพะอยู่สองชนิด
แบล็คเบงกอลดำสนิทตัวไม่ใหญ่
แพะจำนาปารีสูงกว่าใคร
ต้องติดใจงามสง่าน่ารักจัง
เหล่าพวกแพะปีมะแมนำแต่สุข
ปีนี้ห่างภัยไกลทุกข์กว่าหนหลัง
ทั้งแข็งแรงร่างกายมีพลัง
ประดุจดังจิตหมายสบายเอย

ข้อความอวยพร ส.ค.ส. ปีใหม่ 2558 และภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปแพะ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย

royal-newyear2015-9

 

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
ข่าวรับสมัครงาน การรับสมัคร/ตำแหน่ง... Read More...
หลักสูตร/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน... Read More...
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน... Read More...
อบรมหลักสูตรพยาบาล PG
วันเสาร์, 15 พฤศจิกายน 2557
เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร PG รุ่นที่ 12... Read More...

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
อีเมล : yuwahos@gmail.com

Copyright © 2014. All Rights Reserved. งานสารสนเทศ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์