เว็บไซต์อยู่ระหว่างปรับปรุงใหม่ บางระบบยังไม่สามารถใช้งานได้

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ

313

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์

เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-3805601-3,02-3805605-6

โทรสาร 02-3941845